تاریخ انتشار:۱۳:۱۰ - ۲۸ فروردين ۱۴۰۳
مجید کاظمی
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir):

عصر دنا: یادداشت حاضر، گفتاری معطوف به جریانِ بیانات دانشجویان در دیدارهای رمضانی رهبر انقلاب است. که در سه قسمت کلیِ چرایی، چیستی و چگونگی این موضوع تقسیم می شوند. در قسمت #چرایی به اهمیت و جایگاه این دیدار پرداخته ام و در قسمت #چیستی به کیفیتِ کلیِ مطلوبِ مدنظرِ حقیر جهت پرداختِ دانشجویان در بیاناتشان، در قالبِ اصولی چهارگانه مطرح داشته ام و همچنین در قسمت #چگونگی به شرحِ پرداختِ متناسب با هویتِ دانشجویان و ساحت هایِ هشتگانه ایشان نکاتی معروض داشته ام.  ان شاالله که مفید بوده باشد.

چرایی

دیدار دانشجویی، سالانه است، و هر سال تشکل های دانشجویی فرصت ارائه بحث خویش را مستقل از دیگری و بصورت زنده در مقابل #شخص_اول_کشور را دارند. در این نشست نیز وزرای علوم و بهداشت و دیگر مسئولان مرتبط به فضای دانشگاهی عموما حضور دارند و شنوایِ سخنان نمایندگان تشکل ها هستند. قاعدتا چنین فرصتی بزرگترین فرصت هر تشکلی جهت ظهور و بروز #چارچوبهای_نظری_و_عملی خویش به مسئولین، جامعه دانشگاهی و آحاد مردم می باشد و قطعا تک تک جملات این نمایندگان در سرنوشت خیلِ کثیری از جامعه دانشگاهی موثر است. لذا نیاز است این بیانات جامعیت، کیفیت و دقت لازم را داشته باشند.

چیستی

ما فعالان تشکل های دانشجویی بایستی بدانیم با چه کیفیتی به موضوعات، مسائل و مطالبِ مختلف بپردازیم. از دید حقیر چیستی این نشست شامل #اصولی_چهارگانه است که بایستی رعایت شود.

اصل اول:  شناختِ وضع موجود و وضع مطلوب

اصل دوم: قیاس و ارزیابیِ واقع بینانهِ تناسبِ وضع موجود با وضع مطلوب

اصل سوم: چگونگی برخورد با وضع موجود جهت رسیدن به وضع مطلوب با ارائه و گزارش #نقشه_راه و کیفیت کنشگری در این راه و گزارشِ وضعیتِ، کیفیت و کمیتِ پرداختِ تشکل ایشان به این نقشه راه در #یک_سالی_که_گذشت.

اصل چهارم: طرح موانع و چگونگیِ رفع آنها با ارائه راهکارهایِ واقع بینانه، بررسی شده و میدانی.

چگونگی

متأسفانه عموم بیانات تشکل های دانشجویی در دیدار نوروزی رهبر انقلاب، به طرح بحثْ خارج از دانشگاه و دانشجویی خلاصه می شوند، بقدری که اگه کسی عنوان جلسه را نداند و نماینده تشکل ها را نشناسد بعید است بتواند تشخیص دهد ایشان، نمایندگانِ بخشی هایی از جامعه دانشگاهی و دانشجویی اند.

برای فهم این عدم دقت و چگونگی پرداخت به موضوعات اینچنینی، بایستی #هویت مدعوین جلسه را باری دیگر در ذهن خویش تداعی کنیم، #دانشجویان.

و می بایست از هویت خاص آنان شروع به بحث کنیم تا هویت عام آنان و نه بالعکس.

برا این امر می بایست #ساحت_های_وجودی_یک_دانشجو را باز تعریف کنیم که می‌تواند در قالبِ #ساحت_های_هشتگانه مطرح شود.

ساحت اول: دانشجویی (جویندگی دانش) 

- طرح، بحث و نقدِ فرآیندِ جویندگی و تحصیلِ دانش در جامعه علمی کشور بالاخص دانشگاه های کشور، همچنین آسیب شناسی و ذکر موانع و راهکارهای رفع آن.

 - طرح واقع بینانه‌ وضعیتِ کیفی دانشجویان و آسیب های نظام اداری و صنعتی برای بکارگیری ایشان و همچنین بیان رسای انتقادات بجای اقشار مختلف دانشجویان

- بیان رویکردهای تشکل خویش در برخورد با وضعیت دانش جویی و دانشجویان و گزارشی از اقدامات و طرح های خویش در این باره.

ساحت دوم: دانشگاه (مرجعیت علم)

- طرح واقع بینانهِ وضعیت کمی و کیفی تولید علم در کشور

- طرح واقع بینانه‌ِ وضعیت کیفی تدریس و اداره یِ کلاسِ #اساتید و نحوه جذب #هیئت_علمی ها و همچنین نحوه رتبه بندی ایشان

- قیاس تولیدات علمی با نیاز ها و مسائل بومی کشور و همچنین ارزیابیِ تطابقِ #تحقیقات_اساتید و #پایان_نامه_های_دانشجویان با مسائلِ حیاتی و رویِ زمین مانده نواحی مختلف کشور در حیطه های مختلف علمی چون تورم و گرانی های افسارگسیختگه، چرخه تولید، سبک زندگی ایرانی اسلامی، خودروسازی، قانونگذاری، آموزش و پرورش، آب و هوا، کشاورزی، صنعت، بهداشت، بانکداری، مهندسی سازه ها، مسکن، هوافضا، اینترنت ملی، حجاب، نفوذ، فیلترینگ، سواد رسانه، زیرساخت های اعتراضاتِ قانونیِ مدنی، جوانی جمعیت، فساد و راه های مقابله با آن و ... ؛ اینگونه میتوانیم درک کنیم تا چه مقدار کنشکری ما میتواند در کیفیت زندگی مردم و رضایت ایشان و همان چیزی که رهبر انقلاب از ما مطالبه کردند یعنی #اداره_کشور_به_شیوه_اسلامی نقش داشته باشد و کم کاری ما میتواند تا چه مقدار ما را #شریکِ_جرمِ_وضعیتِ_فعلی بکند، جرمِ ترک و ضعفِ فعل

ساحت سوم: تشکلهای دانشجویی

- طرح واقع بینانه‌ کیفیت کنشگری جریانات دانشجویی، مزایا، نیازمندی ها، آسیب ها و تهدیدهای آن (بقدر کفایت و آنگونه که موجب قضاوت نابجا و توهین به دیگران و درنتیجه کدورت و تفرفه نشود)

ساحت چهارم: انقلاب اسلامی (انقلاب اسلامی)

پرداخت به اندیشه ها و #آرمان_های انقلاب اسلامی و تطابقِ واقع بینانه‌ِ این آرمان ها با وضعیت موجود و نقدِ فاصلهِ وضعیت موجود با این آرمان ها

ساحت پنجم: قانونگذاری جمهوری اسلامی (نظام اسلامی)

- طرح واقع بینانه‌ِ کیفیت و اثرگذاری قوانینِ وضع شده

- طرح خلأهای قانونی و قانون های مهم و اثرگذار رویِ زمین مانده

ساحت ششم: عملکرد جمهوری اسلامی (دولت اسلامی)

- طرح واقع بینانه‌ عملکرد سران قوا علل الخصوص دولت؛ در حیطه های مختلف بویژه امورات مربوط به دانشجویان و دانشگاهیان و انتقاد از خلأها و کم کاری موجود و همچنین بیان همکاری های اعضایِ تشکل ایشان با نهادهای رسمی کشور

ساحت هفتم: امت اسلامی (جامعه اسلامی)

- طرح واقع بینانهِ کیفیتِ وضعیت موجود جامعه و امت اسلامی و بیان دغدغه ها و مطالباتِ بحقِ ایشان و نقد کم کاری هایِ مسئولین و گزارش فعالیت های میدانی تشکل ها چون اردوهای راهیان پیشرفت و جهادی و همچنین هسته های مقاومت (مثالی برای بسیج دانشجویی) و همدردی با وقایع رخداده در جامعه و امت اسلامی چون حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان و همچنین تهاجم ظالمانه صهیونیست هایِ ملعون به سرزمین های بحق مردم عزیز فلسطین

ساحت هشتم: تمدن اسلامی (تمدن اسلامی)

- طرح واقع بینانه وضعیت موجود ما با وضعیت مطلوب تمدن سازگونه ایرانِ اسلامی و نقد کم کاری های مسئولین جهت پیشرفت به سطح تمدن اسلامی و همچنین ذکر موانع سر راه این پیشرفت و راهکارهای موردنظر و همچنین گزارش فعالیت های خویش در جهت پیشرفت بسمت تمدن سازی

 

جمع بندی

بیانات نمایندگان تشکلهای دانشجویی عموما با رویکرد خارج از دانشگاه، انتقادی و‌ آنهم خطاب به مسئولین است. با یک برآیند کلی میتوان گفت تشکل های دانشجویی بیانات خویش را #محدود و #معطوف می دارند به ساحت عملکردی جمهوری اسلامی مخصوصا دولتمردان و همچنین بخشی از ساحت امت اسلامی که آنهم #صرفا به جهت همدردی و شعاردهی با و برای ایشان خلاصه می شود بعبارتی دیگر طبق خوانش حاضر، عموم نکات ایشان در برگیرنده یک و نیم ساحت از هشت ساحت وجودی یک دانشجوست. البته بنظر می رسد در عمل، به ساحت های مختلفی می پردازند ولیکن در زمانی که بایستی آن پرداخته ها را شرح دهند، نمیدهند! هرچند وقتی می‌بینیم عموم دغدغه های نمایندگان تشکلها که برخواسته از همفکری مسئولان رده بالای آن تشکل است این چنین است بنظر می‌رسد آنچنان که باید در عمل نیر پرداختی شایسته و بایسته به ساحت های وجودی خویش ندارند. همانطوری که رهبر انقلاب طی نکات خویش فرمودند که: #اثرگذاری تشکل های دانشجویی در محیط دانشجویی آنطور که باید دیده #نشده است. می بایست در عین پرداخت به ساحت هایی چون دولت و امت اسلامی به ساحت های دانشجویی، دانشگاهی، تشکلی، نظام و قانون و تمدن اسلامی نیز بپردازیم. ان شاالله

 

پی نوشت

هر آنجایی که از اصطلاح #واقع_بینانه استفاده شده است به جهت اهتمام به توصیه رهبر عالیقدر انقلاب در جهت #نگاه_نقادانه در کنار #نگاه_سرافرازانه است که میتوان آن را معادل نیمه خالی و پر لیوان که مثالی رایج است، دانست.

 

 

نگارش

مجید کاظمی

فروردین 1403

برچسب ها: مجید کاظمی
ارسال به دوستان
گزارش خطا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.