کد خبر: ۱۳۲۲۹
تاریخ انتشار:۲۳:۴۳ - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
عصر دنا: فرماندار شهرستان بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد.
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir): محمد کاظم نظری در این اطلاعیه آورده است: در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر یاسوج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی شهر یاسوج هفت نفر است، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر هفت نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

نظری در بند دیگری از این اطلاعیه آورده است: هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بویراحمد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

در بند دیگری از اطلاعیه آمده است: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره یک ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

فرماندار بویراحمد طی اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد، متن این اطلاعیه بدین شرح است:

– ۱ آقای فرشید احمدی کیش مشهور به احمدی فرزند بندر کد نامزد ۱۲۵
– ۲ آقای محمدطاهر احمدی نژاد فرزند طلائى کد نامزد ۱۲۶
– ۳ آقای آیت اله اخلاق پی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۲۷
– ۴ خانم محبوبه آذرگشسب فرزند منصور کد نامزد ۱۲۸
– ۵ آقای سیدرضا آذرگون فرزند اله بخش کد نامزد ۱۲۹
– ۶ آقای جلال آذری فر فرزند علی کد نامزد ۱۴۱
– ۷ آقای علی آراوند مشهور به عسکر فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۲
– ۸ آقای سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۴۶
– ۹ آقای کیوان آشنا فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۸
– ۱۰ آقای ذبیح اله اصالت فرد فرزند نصیب الله کد نامزد ۱۴۹
– ۱۱ آقای سیدهدایت اکبری مشهور به معروف به مهندس اکبری فرزند حنظل کد نامزد ۱۵۲
– ۱۲ آقای علی اکبری تبار فرزند بند على کد نامزد ۱۵۴
– ۱۳ آقای کرامت اله اکوانیان فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۶
– ۱۴ آقای خدابخش امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۵۷
– ۱۵ آقای هدایت اله امیری یاسوج فرزند امرالله کد نامزد ۱۵۸
– ۱۶ آقای محمدقاسم امیریان یاسوج فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۵۹
– ۱۷ آقای جمشید انصاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۱
– ۱۸ آقای عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۲
– ۱۹ آقای فرخ باقرپور فرزند حبیب کد نامزد ۱۶۴
– ۲۰ آقای اسماعیل باقری فرزند حاصل کد نامزد ۱۶۵
– ۲۱ آقای نصیر باقری اصل فرزند اسد کد نامزد ۱۶۷
– ۲۲ آقای علی بختیاری قوام آبادسفلی مشهور به على بختیاری فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۶۸
– ۲۳ آقای یعقوب برفر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۶۹
– ۲۴ خانم مریم برهمن فرزند عبدالرحمان کد نامزد ۱۷۱
– ۲۵ آقای رضا بندانی فرزند دیدارقلی کد نامزد ۱۷۲
– ۲۶ آقای مرتضی بهشتی فرزند صدراله کد نامزد ۱۷۵
– ۲۷ آقای مجید بیانی فر فرزند غلام محمد کد نامزد ۱۷۶
– ۲۸ آقای سرخاب بی ننده فرزند محراب کد نامزد ۱۷۸
– ۲۹ آقای طاهر پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۹
– ۳۰ آقای بهرام پارساء فرزند مراد قلى کد نامزد ۱۸۱
– ۳۱ آقای ابوالحسن پردال فرزند یزدان بخش کد نامزد ۱۸۴
– ۳۲ آقای محمد پژوهش فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵
– ۳۳ آقای سیدمحمدعلی پناهنده فرزند سید عبد محمد کد نامزد ۱۸۶
– ۳۴ آقای ابراهیم پناهی فرزند خنجر کد نامزد ۱۸۷
– ۳۵ آقای فرزاد پورابراهیم فرزند غلام رضا کد نامزد ۱۸۹
– ۳۶ آقای داود پویان صفت فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۹۱
– ۳۷ آقای سیدکاظم تقویان فرزند سید على کد نامزد ۱۹۲
– ۳۸ آقای سیدعطاءاله تقوی مهر فرزند سید امراله کد نامزد ۱۹۴
– ۳۹ آقای سیدامیدرضا توفیقی نسب فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۱۹۵
– ۴۰ آقای محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۹۶
– ۴۱ آقای امیر تیماس فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۷
– ۴۲ آقای الله کرم جانی پور فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۸
– ۴۳ آقای ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲
– ۴۴ آقای موسی جاوید فرزند فرج اله کد نامزد ۲۱۴
– ۴۵ آقای ابوطالب جاویدانه فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۵
– ۴۶ آقای جواد جلالی فرزند راه خدا کد نامزد ۲۱۶
– ۴۷ آقای جابر جمال سیرت مشهور به جاوید فرزند کاوس کد نامزد ۲۱۷
– ۴۸ آقای کامران جهانبازی جهان آباد فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۸
– ۴۹ آقای داریوش جهانشاهی فرزند نصراله کد نامزد ۲۴۱
– ۵۰ آقای فرشید چترآذر فرزند زواره کد نامزد ۲۴۲
– ۵۱ خانم سیده رقیه حجازی فرزند سید قدرت اله کد نامزد ۲۴۵
– ۵۲ آقای هجیر حجتی مشهور به حجتى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۴۶
– ۵۳ آقای سیدصابر حسینی فرزند سیدعلی رحم کد نامزد ۲۴۷
– ۵۴ آقای پرویز حقیقت فرزند چنگیز کد نامزد ۲۴۸
– ۵۵ خانم آزیتا حکمتی اصل فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۹
– ۵۶ خانم رقیه حمیدی فرزند امان اله کد نامزد ۲۵۱
– ۵۷ خانم فرزانه حیدری فرزند بهرام کد نامزد ۲۵۲
– ۵۸ آقای محمدجعفر خجسته زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۵۴
– ۵۹ آقای سیدمحمد خلق اصل فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶
– ۶۰ آقای مسعود خوبانی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷
– ۶۱ آقای سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۵۸
– ۶۲ آقای سیددانیال دانشی فرزند سید عبد الخالق کد نامزد ۲۵۹
– ۶۳ آقای عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱
– ۶۴ آقای احسان دانشی اصل مشهور به دانشى فرزند محمد جعفر کد نامزد ۲۶۲
– ۶۵ آقای صمد دبیقی فرزند امراله کد نامزد ۲۶۴
– ۶۶ آقای بابک درست فرزند فاضل کد نامزد ۲۶۵
– ۶۷ آقای محسن دستمرد مشهور به امیر محسن فرزند غیب اله کد نامزد ۲۶۷
– ۶۸ آقای محمد دل روز مشهور به سید محمد فرزند خلیفه کد نامزد ۲۶۸
– ۶۹ آقای محمدرحیم دهراب پوردولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۲۶۹
– ۷۰ آقای مراد دیودوست فرزند گرگ الله کد نامزد ۲۷۲
– ۷۱ آقای سیدیعقوب ذوالفقاری فر مشهور به دکترسیدیعقوب عوض زاده فرزند سیدجواد کد نامزد ۲۷۴
– ۷۲ خانم معصومه سادات رامی فرزند سیدنضیل کد نامزد ۲۷۶
– ۷۳ آقای علی رحیمی بهمیاری فرزند رضاقلى کد نامزد ۲۷۸
– ۷۴ آقای مهدی رستمی یاسوجی فرزند على کد نامزد ۲۷۹
– ۷۵ آقای حمید رشیدی تل گه فرزند قهرمان کد نامزد ۲۸۱
– ۷۶ آقای ناصر رمضانی فر فرزند یداله کد نامزد ۲۸۲
– ۷۷ آقای محمدباقر رهامی فرزند محسن کد نامزد ۲۸۴
– ۷۸ آقای اسماعیل ره انجام امیرآباد فرزند سیف الله کد نامزد ۲۸۵
– ۷۹ خانم زینب زرین مشهور به شیرین بانو فرزند درویش کد نامزد ۲۸۶
– ۸۰ خانم حمیده زعیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۷
– ۸۱ خانم زهرا زمانی محمودآباد فرزند محمد کد نامزد ۲۸۹
– ۸۲ آقای اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۱
– ۸۳ آقای حبیب اله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۹۴
– ۸۴ آقای زریر شجاعی خو فرزند قادر کد نامزد ۲۹۶
– ۸۵ آقای محمد شهبازی پور فرزند غلام کد نامزد ۲۹۷
– ۸۶ خانم الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۹۸
– ۸۷ آقای ابوذر صالح نسب فرزند زواره کد نامزد ۴۱۲
– ۸۸ آقای اسماعیل طاهری فرزند رحمت الله کد نامزد ۴۱۵
– ۸۹ آقای علی طاهری کیا مشهور به آقای طاهری فرزند گرجى کد نامزد ۴۱۶
– ۹۰ آقای رحیم عبادی فیروزآباد فرزند على کد نامزد ۴۱۸
– ۹۱ خانم سیده طاهره عباس پورده برآفتاب فرزند سید سعادت کد نامزد ۴۱۹
– ۹۲ آقای بهنام عباس نژاد فرزند جمال کد نامزد ۴۲۱
– ۹۳ آقای محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۴۲۴
– ۹۴ آقای حامد عباسی نصرآبادسفلی فرزند محمدظریف کد نامزد ۴۲۵
– ۹۵ آقای شیروان عبدالهی مطلق فرزند غارتى کد نامزد ۴۲۶
– ۹۶ خانم سیده مرضیه عبدلی چنارستان علیا فرزند سیدجابر کد نامزد ۴۲۷
– ۹۷ خانم زهرا عزیزپور فرزند على کد نامزد ۴۲۸
– ۹۸ آقای صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۲۹
– ۹۹ آقای علی علی پور فرزند فضیل کد نامزد ۴۵۱
– ۱۰۰ آقای خسرو غریب پورجهان آباد مشهور به خسرو فرزند شهباز کد نامزد ۴۵۲
– ۱۰۱ خانم پروانه غلامی موردراز فرزند ماشااله کد نامزد ۴۵۴
– ۱۰۲ آقای سیدمهران فتاحیان فرزند سید حشمت اله کد نامزد ۴۵۶
– ۱۰۳ آقای امیرارسلان فرخان فرزند سرافراز کد نامزد ۴۵۷
– ۱۰۴ آقای حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۵۸
– ۱۰۵ آقای صدرالله فرخیانی مشهور به منوچهر فرخیانى فرزند عیدی کد نامزد ۴۵۹
– ۱۰۶ آقای مرتضی فروغی فرد مشهور به فروغى فرزند صدر اله کد نامزد ۴۶۱
– ۱۰۷ آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۴۶۲
– ۱۰۸ آقای علی اصغر فضیلت فرد مشهور به حاج فضیلت فرزند على کد نامزد ۴۶۴
– ۱۰۹ آقای سیدمجید کشاورز فرزند سیدعبدالرضا کد نامزد ۴۶۷
– ۱۱۰ آقای ایمان کیوان اصل فرزند حسین کد نامزد ۴۶۹
– ۱۱۱ آقای گودرز گودرزی فرزند بندر کد نامزد ۴۷۱
– ۱۱۲ آقای بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۷۲
– ۱۱۳ آقای حداد مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند عطا کد نامزد ۴۷۴
– ۱۱۴ آقای سعید محمدحسینی پور فرزند ناصر کد نامزد ۴۷۵
– ۱۱۵ آقای بهنام محمدی نیکو فرزند قدمعلى کد نامزد ۴۷۶
– ۱۱۶ آقای عین اله محمودی فرزند رضاعلى کد نامزد ۴۷۸
– ۱۱۷ آقای محمود محمودی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۷۹
– ۱۱۸ آقای سیدعلی محمودی کیا مشهور به حاج على جون تمنده فرزند سید شیر محمد کد نامزد ۴۸۱
– ۱۱۹ آقای سعید محنائی بی زلیخائی فرزند عباس کد نامزد ۴۸۲
– ۱۲۰ خانم اعظم السادات مرادی فرزند سیدعنایت اله کد نامزد ۴۸۴
– ۱۲۱ آقای یاسر مسعودمقدم فرزند امرالله کد نامزد ۴۸۵
– ۱۲۲ آقای ناصر معصومی اصل فرزند نادر کد نامزد ۴۸۶
– ۱۲۳ آقای صامر معنوی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۸۷
– ۱۲۴ آقای مهدی معینی نژاد فرزند پیران کد نامزد ۴۸۹
– ۱۲۵ آقای ساجد مهدی زاده فرزند جهان بخش کد نامزد ۴۹۱
– ۱۲۶ آقای محمدرضا موحدی راد فرزند سلطان على کد نامزد ۴۹۲
– ۱۲۷ آقای سیدعلی موسوی فرزند سید اسعد کد نامزد ۴۹۴
– ۱۲۸ آقای سیدعنایت اله موسوی اصل فرزند سید على کد نامزد ۴۹۵
– ۱۲۹ آقای مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۹۶
– ۱۳۰ آقای ضرغام نجفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۹۷
– ۱۳۱ آقای سیدصادق نصیبی فرزند سیدابومحمد کد نامزد ۴۹۸
– ۱۳۲ خانم طیبه نظری فرزند محمدجان کد نامزد ۵۱۲
– ۱۳۳ آقای فرشاد نگین تاجی فرزند محمود کد نامزد ۵۱۴
– ۱۳۴ آقای سجاد نوبهار فرزند جانعلى کد نامزد ۵۱۵
– ۱۳۵ آقای اردشیر نورانی زاده فرزند سرمست کد نامزد ۵۱۶
– ۱۳۶ خانم زهرا نیک بخت امیرآباد فرزند منصور کد نامزد ۵۱۷
– ۱۳۷ آقای منصور نیک بخت امیرآباد فرزند علی کد نامزد ۵۱۸
– ۱۳۸ آقای حمید نیک بین فرزند نعمت اله کد نامزد ۵۱۹
– ۱۳۹ آقای امید نیکنام فرزند على پور کد نامزد ۵۲۱
– ۱۴۰ آقای رحیم همت پور فرزند داراب کد نامزد ۵۲۵
– ۱۴۱ آقای سیدقباد ولایتی نسب فرزند سیدجانمحمد کد نامزد ۵۲۷
– ۱۴۲ آقای رحمن یزدان پناه فرزند غلامعلى کد نامزد ۵۲۸
– ۱۴۳ آقای نورالله یوسفی نصرآبادسفلی فرزند ابول کد نامزد ۵۲۹


ارسال به دوستان
گزارش خطا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.