کد خبر: ۱۷۱۱۹
تاریخ انتشار:۱۰:۳۸ - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
عصر دنا: شمارش آراء نامزد‌های انتخابات شورای اسلامى شهر یاسوج به ترتیب دارندگان بیشترین رأی از سوی فرمانداری بویراحمد اعلام شد.
پایگاه خبری تحلیلی عصردنا (Asrdena.ir):
به گزارش عصر دنا، فرماندار بویراحمد گفت: لیست نهایی انتخابات شورای شهر یاسوج و آراء ماخوزه به شرح زیر است:
۱ آقای بهنام عباس نژاد نام پدرجمال دارای ۱۰۵۵۴ رأی
۲ آقای هدایت اله امیری نام پدرامراله دارای ۹۹۹۶ رأی
۳ آقای سیدهدایت اکبری نام پدرحنظل دارای ۸۹۳۸ رأی
۴ آقای عطاءاله دانشی نام پدرمحمد دارای ۸۳۴۷ رأی
۵ آقای فرشید احمدی کیش نام پدربندر دارای ۷۹۷۷ رأی
۶ آقای کیوان آشنا نام پدررحیم دارای ۷۶۶۳ رأی
۷ آقای ایمان جاودانه نام پدرامیر دارای ۷۶۵۰ رأی
۸ آقای اسماعیل یوسفی نام پدرجعفر دارای ۷۶۰۷ رأی
۹ آقای محمدرضا آریا نام پدرمحمدحسین دارای ۷۰۲۰ رأی
۱۰ آقای عنایت بهرامی نیا نام پدرجهانگیر دارای ۶۹۱۹ رأی
۱۱ آقای عزیزالله پناهی نام پدرعلی مراد دارای ۶۶۷۷ رأی
۱۲ آقای مسعود خوبانی نام پدرحسن دارای ۶۵۱۷ رأی
۱۳ آقای عادل اردشیری نام پدرگلدی دارای ۶۴۱۴ رأی
۱۴ آقای داوود دهقانی نام پدراله دارای ۶۲۸۲ رأی
۱۵ آقای اصغر محمدیان نام پدرعلی دارای ۶۱۳۱ رأی
۱۶ آقای علی اکبری تبار نام پدربندعلی دارای ۶۰۵۸ رأی
۱۷ آقای نوراله یوسفی نام پدرابول دارای ۵۴۵۲ رأی
۱۸ آقای هادی فروغ فر نام پدرخدامراد دارای ۵۴۴۹ رأی
۱۹ آقای سیدخلیل عزیزی نام پدرداود دارای ۵۰۵۱ رأی
۲۰ آقای هدایت نادریان نام پدرسیفور دارای ۵۰۲۲ رأی
۲۱ آقای رضا صفری سروک نام پدررضا دارای ۴۹۶۷ رأی
۲۲ آقای سرخاب بی ننده نام پدرمحراب دارای ۴۹۱۱ رأی
۲۳ آقای سیدناصر معصومی اصل نام پدرنادر دارای ۴۸۱۷ رأی
۲۴ آقای حاتم پیام نام پدرنعمت اله دارای ۴۷۹۰ رأی
۲۵ آقای آیت دیده ور نام پدریداله دارای ۴۴۶۸ رأی
۲۶ آقای غلامرضا پردل نام پدریوسف دارای ۴۲۵۰ رأی
-۲۷ آقای محسن تیربند نام پدرنجاتعلی دارای ۴۲۱۳ رأی
-۲۸ آقای محمد امیری نام پدرفاضل دارای ۴۱۲۴ رأی
-۲۹ آقای علیرضا افشون نام پدرجانی دارای ۳۹۷۷ رأی
-۳۰ آقای مهدی بهمنی نام پدرناصر دارای ۳۹۱۰ رأی
-۳۱ آقای محمدرضا یزدان پناهی نام پدرمختار دارای ۳۷۹۲ رأی
-۳۲ آقای سرافراز دارا نام پدررحمان دارای ۳۵۸۶ رأی
-۳۳ آقای مصطفی شجاعیان نام پدرحسینقلى دارای ۳۵۸۶ رأی
-۳۴ آقای مسعود موسویان جدول قدم نام پدرعطاء دارای ۳۵۴۷ رأی
-۳۵ آقای عنایت محمدپور نام پدرعلی جان دارای ۳۵۱۶ رأی
-۳۶ آقای اردشیر عباسی نام پدرحسین دارای ۳۵۰۴ رأی
-۳۷ آقای فتاح تامرادی نام پدرویسى دارای ۳۴۹۱ رأی
-۳۸ خانم فروزان یزدان پناه نام پدرمحمدشفیع دارای ۳۴۶۲ رأی
-۳۹ آقای سیدمحمدصادق قائمی نام پدرسیدخلیل دارای ۳۳۸۳ رأی
-۴۰ آقای حمید کرمی کالوس نام پدرفریبرز دارای ۳۲۳۶ رأی
-۴۱ آقای غلام حسن قایدگیوی نام پدرطهمورث دارای ۳۱۴۶ رأی
-۴۲ آقای یوسف شجاعی خو نام پدرزریر دارای ۳۰۴۷ رأی
-۴۳ آقای علی کشتکارفرد نام پدراله کرم دارای ۲۹۷۸ رأی
-۴۴ آقای محمد نیک فکر نام پدرکرم اله دارای ۲۹۶۲ رأی
-۴۵ آقای محمدرضا جلیل فر نام پدربارانى دارای ۲۹۳۱ رأی
-۴۶ آقای بهروز جهانبخش نام پدرالماس دارای ۲۸۹۸ رأی
-۴۷ آقای حمید نیک جومقدم نام پدررحیم دارای ۲۷۳۶ رأی
-۴۸ آقای سعید پادیز نام پدرهومان دارای ۲۶۷۵ رأی
-۴۹ آقای محمد کرمی نام پدرعیسی دارای ۲۵۵۹ رأی
-۵۰ آقای غلامحسین هادیانی نژاد نام پدرگرگ اله دارای ۲۵۲۹ رأی
-۵۱ آقای روح اله چترآذر نام پدرعبدالله دارای ۲۴۳۳ رأی
-۵۲ آقای محمود محمدی نیک نام پدربهمن دارای ۲۳۲۱ رأی
-۵۳ آقای سیدضیاءالدین ارشدی نام پدرسیدمحمدطاهر دارای ۲۲۴۴ رأی
-۵۴ آقای اسماعیل آریوبرزن نام پدرموسی دارای ۲۲۳۰ رأی
-۵۵ آقای هیبت اله جاوید نام پدرحبیب اله دارای ۲۱۹۶ رأی
-۵۶ آقای سیدمحمد صدری نام پدرسیداله داد دارای ۲۱۵۴ رأی
-۵۷ آقای اردوان رحیمی فیروزآباد نام پدرحسن دارای ۲۱۰۳ رأی
-۵۸ آقای سردار رحیمی نسب نام پدرحسن دارای ۲۰۷۳ رأی
-۵۹ آقای علی طاهری کیا نام پدرگرجی دارای ۲۰۳۴ رأی
-۶۰ آقای شهرام قشقائی نام پدرعلی ناز دارای ۲۰۲۲ رأی
-۶۱ آقای حجت اله دبیقی نام پدرنعمت اله دارای ۱۹۸۳ رأی
-۶۲ آقای علی اکبر اسدی دولت آباد نام پدریدالله دارای ۱۸۶۳ رأی
-۶۳ آقای علی فیاضمند نام پدرکلبعلى دارای ۱۷۹۸ رأی
-۶۴ آقای محمدجواد حبیبی نام پدرعلی اصغر دارای ۱۶۷۷ رأی
-۶۵ آقای شاپور عنبری نام پدررمضان دارای ۱۴۲۵ رأی
-۶۶ آقای سیدحسین رازیان نام پدرسیدفریدون دارای ۱۳۶۵ رأی
-۶۷ آقای حمیدرضا فرخان نام پدرقباد دارای ۱۳۱۳ رأی
-۶۸ آقای فرشاد رکنی نام پدرابوطالب دارای ۱۲۷۷ رأی
-۶۹ خانم فاطمه زهرا جهان نام پدرعبدالکریم دارای ۱۲۱۶ رأی
-۷۰ آقای الله کرم جانی پور نام پدرعبداله دارای ۱۱۵۳ رأی
-۷۱ آقای علی تروند نام پدرکهزاد دارای ۱۱۴۴ رأی
-۷۲ آقای روح الله معماری نژادبابکان نام پدرنظام دارای ۱۱۲۸ رأی
-۷۳ آقای حامد رستمی نام پدرروح اله دارای ۱۰۵۱ رأی
-۷۴ خانم زینب زاهدی راد نام پدرصفر دارای ۹۹۱ رأی
-۷۵ آقای هاشم اسفندیارنژاد نام پدرموسی دارای ۹۸۱ رأی
-۷۶ آقای محمد علیزاده علی آباد نام پدرنوراله دارای ۹۵۲ رأی
-۷۷ آقای بهزاد محمدیان نام پدربزرگ دارای ۹۵۰ رأی
-۷۸ آقای محمد عباسی تل گاوی نام پدرعلی بخش دارای ۸۸۸ رأی
-۷۹ خانم زیبا خشت زر نام پدرفایز دارای ۸۸۶ رأی
-۸۰ آقای عیسی انصاری نام پدرکرم دارای ۷۶۶ رأی
-۸۱ آقای فرزاد ارجمند نام پدرعیسی دارای ۷۰۵ رأی
-۸۲ آقای سیدحسین یوسفی مهریان نام پدرسید خالق دارای ۶۸۹ رأی
-۸۳ آقای مهدی دستیاران نام پدرمحمدحسین دارای ۶۵۹ رأی
-۸۴ خانم رخسانه احمدی مهریان نام پدرسیدشکراله دارای ۶۴۷ رأی
-۸۵ آقای نوراله همتی دوست نام پدرمحمدتقی دارای ۵۷۴ رأی
-۸۶ خانم سیده حوریه اخلاقی کریک نام پدرسیده حوریه دارای ۵۶۷ رأی
-۸۷ آقای علمدار حسین زاده نام پدرالیاس دارای ۵۳۸ رأی
-۸۸ آقای رسول شفیعی اردکانی نام پدرخوبیار دارای ۵۳۳ رأی
-۸۹ آقای محمد زمان نام پدربرزیان دارای ۴۹۱ رأی
-۹۰ آقای سعید رودشتیان پور نام پدرزریر دارای ۴۸۸ رأی
-۹۱ آقای حسن ستوده نام پدراسمعیل دارای ۳۸۱ رأی
-۹۲ آقای محمدامین پرهیزکار نام پدرکرامت دارای ۳۴۷ رأی
-۹۳ آقای، ولی بهنام نام پدرویسی دارای ۳۳۶ رأی
-۹۴ آقای شهریار پشتیبان نام پدرمحمد دارای ۲۹۶ رأی
-۹۵ آقای سیدمیثم محمدیان نام پدرسیدعادل دارای ۲۸۰ رأی
-۹۶ آقای سیدمحمدرضا حیدری نام پدرسیدمحمدهاشم دارای ۲۳۰ رأی
-۹۷ خانم مریم بستام نام پدرعلى باز دارای ۲۲۹ رأی
-۹۸ آقای علی اصغر فتاحی کیا نام پدراسفندیار دارای ۲۲۵ رأی
-۹۹ آقای محمد پناهی نام پدرکرامت اله دارای ۲۲۱ رأی
-۱۰۰ آقای محمود عوضپورناصرآباد نام پدرمحمد حسین دارای ۲۱۴ رأی
-۱۰۱ آقای صدراله دهقان زاده نام پدرحمداله دارای ۱۸۵ رأی
-۱۰۲ آقای اردشیر شجاعی نژاد نام پدرحیات دارای ۱۸۱ رأی
-۱۰۳ آقای سیدمهدی توانگرمطلق نام پدرسیداصغر دارای ۱۳۳ رأی
-۱۰۴ آقای سرافراز آوری نام پدرایاز دارای ۹۹ رأی
-۱۰۵ آقای سیدمحسن موسوی کاشانی نام پدرسیدمحمد دارای ۸۸ رأی
-۱۰۶ آقای سیدکامران فاضلیان کیش نام پدرسیدمحمد دارای ۴۱ رأی
-۱۰۷ آقای ایوب محمدی وند نام پدرمحمدشا دارای ۳۷ رأی
-۱۰۸ آقای محمود پیش آهنگ نام پدرکاووس دارای ۳۶ رأی
ارسال به دوستان
گزارش خطا
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
*عصر دنا ، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
*طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
*چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
*اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.