برچسب - جهانگیر ایزدپناه
برچسب: جهانگیر ایزدپناه
بحثی پیرامون زبان یا گویش لری
میراث ارزشمندی هستند جهانگیر ایزدپناه...
کد خبر: ۱۱۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵


جهانگیر ایزدپناه
روایتی رسمی از تاریخ درباره "آریو برزن" و کهگیلویه
کد خبر: ۱۰۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۱


نقد تاریخی و وقایع نگاری؛
تاریخ نویسی در کهگلویه و بویراحمد
نوین و علمی سوق دهند جهانگیر ایزدپناه...
کد خبر: ۱۰۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶


جهانگیر ایزدپناه
یار یار خوانی " در کهگیویه و بویر احمد و هم زبانان آن ها
این غفلت صورت گرفته است برادر گرامی ام امیر ایزدپناه...
کد خبر: ۱۰۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸


جهانگیر ایزدپناه
پیرامون لشکرکشی 1308 به کهگیلویه وبویراحمد/ قلع و قمع ایلات لر و بویراحمد
موفق شوند و آن ها را کنار بگذارند جهانگیرایزدپناه...
کد خبر: ۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱


آخرین اخبار