فیلم/حال و روز مردم محروم روستانشین در کهگیلویه و بویراحمد